Rozvod může proběhnout rychle a bez komplikací
8 min. čtení

Rozvod může proběhnout rychle a bez komplikací

Je vaše manželství již léta v totální krizi? Zkusili jste vše, ale cesta zpět nevede? Rozhodli jste se pro radikální řez? ROZVOD. Ano, je to rozvod, který může ukončit nepříjemné přešlapování na místě a nastartuje nový lepší život. Říká se, že rozvod je časovaná bomba plná emocí a partneři na sebe často vytahují i tu největší špínu. Není to však vždy pravda. I rozvod může proběhnou rychle, spravedlivě a především v klidu, zkrátka na úrovni a ku prospěchu obou zúčastněných stran. Nezapomeňte, že většina bývalých partnerů se i po rozvodu musí pravidelně stýkat. Jsou zde děti, přátelé, majetek či firma, a je tedy dobré, aby obě strany měly spolu v rámci možností co nejkorektnější vztahy. K tomu vám může významně pomoci kvalitní advokát.

 

Když se vytratí láska, je lepší aby šel každý svou cestou
Dobrý advokát se při rozvodu vždy vyplatí a v dnešní době je vlastně během celého procesu nepostradatelný. Je to právě on, kdo vám v případě nesporného rozvodu připraví veškeré „papíry“, aby soud proběhl bez komplikací, průtahů a na jedno stání. Služby advokáta oceníte i v případě, že se jako manželé nedohodnete a soud pak řeší majetkové vypořádání a úpravu poměrů vašich dětí. Uvidíte, že advokát vám při rozvodu značně usnadní život.

 

Rozvodový advokát vám ušetří čas i peníze

Rychlý a cenově dostupný rozvod manželství můžete dnes vyřídit on-line, bez osobní schůzky. Váš advokát vám připraví veškeré návrhy a žádosti, které potřebujete: Žádost o rozvod, Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí i Návrh na vypořádání majetku. Veškeré návrhy a žádosti lze vytvořit bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému budou podány. Váš advokát vám bude oporou i během soudního stání.

 

Rozvod proběhne rychle a bez zbytečných průtahů

Žádost o rozvod, kterou budete k rozvodu potřebovat, je dnes v období moderních technologií možné s advokátem připravit i bez osobní schůzky. Vše probíhá rychle, pomocí e-mailu. Stačí jen, abyste kontaktovali svého advokáta a poskytli mu potřebné údaje. Jestliže se partneři na všem dohodnou (většinou se jedná o děti a společný majetek) přichází v úvahu Rozvod manželství dohodou, což je vždy ta nejjednodušší, nejrychlejší a finančně nejúspornější varianta, kterou dnes využívá více než 25 % manželských párů. Stání u soudu, kde vás doprovází váš advokát, pak trvá pouhých deset minut. A navíc, na žádost zúčastněných soud může zhotovit písemný rozsudek ihned přímo na místě. V případě Rozvodu manželství dohodou soud nezkoumá příčiny rozpadu manželství a bývalí manželé mají jednou pro vždy vyřešeny veškeré majetkové věci či záležitosti, které se týkají dětí, včetně výživného. Váš advokát vám připraví návrh na Rozvod dohodou do 48 hodin po odeslání všech potřebných údajů.

 

Majetkové vypořádání manželů

Součástí rozvodového řízení je i rozdělení společného majetku, zjednodušeně řešeno, majetku, který nabyli oba partneři během manželství. Zde se může jednat i o dluhy. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je i zde vypořádání dohodou. V případě, že se manželé o vypořádání majetku nedohodnou, mohou navrhnout, aby za ně rozhodl soud. Když návrh nepodají, mají na to ze zákona tři roky, hmotné věci zůstávají ve vlastnictví toho, kdo je užívá. Ostatní věci a nemovitosti, včetně majetkových práv, pohledávek a dluhů, zůstávají v podílovém vlastnictví obou, a to tak, že oba dva podíly jsou stejné.

 

Co je to společné jmění manželů?

Společný majetek a samozřejmě také děti jsou dva největší důvody, které brání při rozvodu rychlé dohodě. Často se stává, že každý z partnerů vidí společný majetek jinak. Co je to ale vlastně společné jmění manželů? Společné jmění manželů je vše, co jim náleží a má nějakou majetkovou hodnotu. Jsou to nemovitosti, movité věci, pohledávky, ale také peníze. Zjednodušeně můžeme říci, že společné jmění manželů je majetek, který nabyli oba partneři během manželství. Jsou zde i výjimky. Společným majetkem nejsou věci, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů. Není to ani dar, jež prokazatelně získal jen jeden z manželů či náhrady za poškození. Součástí společného majetku také není vše, co manželé získali před uzavřením manželství. Naopak pod společný majetek spadá zisk získaný z majetku jednoho z manželů (například příjem z pronájmu nemovitostí), ale také pohledávky a dluhy. Často se zapomíná, že společným majetkem je i podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, stalo-li se tak během manželství.

 

Využijte zkušeností svého advokáta

Váš advokát je vám partnerem, oporou a stojí vždy na vaší straně. Kvalitní právní služby vám pomohou, aby vaše rozvodové řízení proběhlo co nejrychleji, bez bolesti a je-li to možné, tak i co nejvíc v klidu. Advokát vám také zajistí, aby během rozvodu nebylo nic opomenuto a rozdělení majetku proběhlo v souladu se zákonem, spravedlivě a co možná nejvíc podle vašich představ. Stejně tak je to se vším, co se týkají vašich dětí. Uvidíte, že budete spokojeni a spolupráci s odstupem vyhodnotíte pozitivně, není nad profesionální přístup.

 

Potřebujte advokáta, na kterého se můžete vždy spolehnou?

Dostali jste se do bodu, kdy je rozvod jediným řešením? Potřebujete služby kvalitního advokáta či právníka? JUDr. Petr Kazda je vám plně k dispozici. I vy, stejně jako celá řada klientů před vámi, oceníte jeho letité zkušenosti, korektní jednání a kvalifikované a cenově příznivé právní a advokátní služby.

JUDr. Petr Kazda se specializuje nejen na rodinné právo, ale také poskytuje služby podnikatelům i právnickým osobám. Za zmínku jistě stojí i služby při nákupu nemovitostí v zahraničí, zvláště pak v Itálii a Sardinii či právní pomoc zahraničním klientům při nákupu nemovitostí v České republice.