Panické stavy či agresivita? S dětskými psychickými potížemi pomohou i v Brně!
3 mins read

Panické stavy či agresivita? S dětskými psychickými potížemi pomohou i v Brně!

Co se to s ní děje? Proč se chová tak zvláštně? Všechny děti se v době dospívání mění. Někdy upovídaná dívenka najednou za celý den neřekne ani slovo, jindy se zase dospívající žena příliš upne na svou figuru. V určitých chvílích ale změny překročí určitou mez a lze pozorovat psychické zvraty, které si žádají řešení. Řeč je zejména o přílišném strachu, který může být spojený s panickými atakami, o agresivitě nebo o poruchách příjmu potravy. Ve všech těchto případech je vhodné vyhledat s dítětem odbornou pomoc. A kde ji hledat? Naštěstí už specializovaná pracoviště nejsou jen v Praze, nově se otevřelo středisko v Brně.

Deprese, sebepoškozování či anorexie

Co se honí dceři nebo synovi hlavou? Je dobře, že si rodiče takovou otázku kladou, ale ne vždy dostanou od svých ratolestí uspokojivou odpověď. Každopádně je nutné si všímat veškerých nebezpečných změn, nejen drzosti, odsekávání či revolty vůči zavedeným pořádkům, které bohužel s dospíváním souvisí.

Mezi nebezpečné jevy patří především neúměrný smutek, uzavírání do sebe nebo až depresivní stavy spojené s izolovaností. Za zvláštní pozornost stojí špatný spánkový režim, závislost na sociálních médiích a na hraní online her, dále všechny formy poruch příjmu potravy. Jednoznačnou pozvánkou k dětskému psychologovi je sebepoškozování.

 

Řešením není problém nevidět

Dělat, že se nic neděje? Nebo potíže mladých lidí bagatelizovat? „Co tě tak může trápit, když chodíš jenom do školy a nevyděláváš! To já v tvém věku…“ Podobné postoje jsou myšlené v jistém smyslu ze strany rodičů dobře, ale rozhodně nepomáhají. A hlavně neřeší podstatu psychických potíží dětí, které se mohou zhoršovat.

Dnešní doba je v různých ohledech velmi odlišná od dospívání v předchozích dekádách, zejména je na děti vyvíjen tlak nejen v reálném životě, ale rovněž v online prostředí. Existuje také více nástrah, kterým musí náctiletí čelit, proto je dobré vyhledat odbornou pomoc včas.

Úsměv bez antidepresiv

Už uvědomění si problému svých dětí je dobrý začátek pro uzdravení a pro znovunabytí psychické pohody. Po sjednání termínu přichází dítě nebo teenager do poradny, kde se během první návštěvy analyzuje stav pomocí testů a rozhovoru. Následně se stanovuje terapeutický plán, který zahrnuje psychoterapeutická sezení s doplněním o dechová a relaxační cvičení.

Někdy je potřeba též logopedického tréninku či dalších metod, kdy se využívá i virtuální reality. Obavy, že dítě bude od první návštěvy takzvaně „na práškách“, jsou liché. K předepsání antidepresiv se přistupuje jen v nejvážnějších případech, současně se výběr soustřeďuje na farmakologické přípravky nové generace s minimálními vedlejšími účinky a nezpůsobujícími závislost.