Čtyřlístek – centrum, které pomáhá
3 min. čtení

Čtyřlístek – centrum, které pomáhá

Dětské centrum Čtyřlístek je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, která pomáhá dětem všech věkových kategorií v různých situacích. Má pracoviště v Opavě a v Havířově a několik oddělení – rehabilitační oddělení, dětský domov (zpravidla pro děti do tří let), zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (pro děti až do 18 let, které jsou ohrožené), a oddělení pro rodiče na zácvik ve výchově a péči o dítě a ambulance: fyzioterapeutickou, logopedickou a psychologickou. Rehabilitační oddělení má pouze Čtyřlístek v Opavě, ostatní oddělení jsou jak na pracovišti v Opavě, tak i v Havířově. V rehabilitační ambulanci cvičí rodiče s miminky, aby se správně pohybově vyvíjely, napravilo se jejich držení těla, a tím se v pozdějším věku předešlo zdravotním komplikacím.

Logopedická ambulance pomáhá dětem předškolního věku naučit se správně vyslovovat písmenka nebo při problémech s polykáním. Tento problém se týká i starších pacientů po úrazech, kdy naše logopedie pomáhá, aby se pacient zotavil a opět mohl normálně mluvit, jíst a polykat. Poslední z našich služeb rehabilitačního oddělení je stacionář, speciální mateřská školka, kde chodí dětí se speciálními dietami. Dále děti, které potřebuji pomoc s grafomotorikou, se soustředěním i ty, které mají zdravotní diagnózu nebo čekají na operaci. Děti jezdí pravidelně do solné jeskyně, inhalují, čímž se posiluje imunita dětí. V rehabilitačním stacionáři jsou speciální pedagogové, kteří se dětem individuálně věnují a tím jim pomáhají dostatečně rozvinout jejich dovednosti.

Druhým velkým oddělením centra je dětský domov, kde jsou umístěny děti zpravidla do 3 let. Převážně jde o děti s těžkým zdravotním handicapem. Zařízení pro děti vyžadující pomoc je určeno dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, kterou vzhledem ke svému věku potřebují, nebo je v ohrožení jejich zdravý vývoj či život. Dočasně se tak v centru starají o děti, pro které se jejich domov stal nevhodným, než se věci napraví nebo o jejich dalším osudu rozhodne soud.

Oddělení pro doprovody s dětmi je určeno většinou maminkám dětí, které mají zdravotní problémy, a maminky potřebuji zaučit v péči o tyto děti se speciálními potřebami.

Pokud byste někdy potřebovali služby Čtyřlístku využít nebo se jen chtěli dozvědět víc, navštivte webové stránky www.dcctyrlistek.cz.