Emoce – klíč k úspěchu

Doba jde závratným tempem dopředu, všechno se rychle mění a co platilo včera, nemusí platit dnes. Zatímco dříve byl kladen důraz hlavně na znalosti, v současnosti se stále více dostává do popředí zájmu individualita osobnosti. Ke slovu tak daleko častěji přichází tzv. měkké dovednosti, jako je komunikace, asertivita, empatie, schopnost pracovat v týmu, zdravé sebevědomí, umění naslouchat, […]

2 min. čtení