Velmi častou i poslední záchranou pro neplodné páry jsou dárkyně vajíček. Podstupují tyto dárkyně do budoucna nějaká zvýšená rizika?
7 mins read

Velmi častou i poslední záchranou pro neplodné páry jsou dárkyně vajíček. Podstupují tyto dárkyně do budoucna nějaká zvýšená rizika?

Podle slov reprodukční kliniky zvané Repromeda je u žen, které mají problém otěhotnět, až v 15 % případů využito darovaných vajíček. Bývá to pro ně až ta poslední cesta k vytouženému dítěti. Darování vajíček je celosvětově hodně diskutovaným tématem, kolem nějž vzniká celá řada otázek: zda si dárkyně nenese do budoucna jistá zdravotní rizika, zda je vhodná anonymita dárkyň atd. Přitom právě tento dar může pomoci nešťastným párům k dosažení jejich vysněného životního štěstí. Co všechno tedy musí taková dárkyně v Česku absolvovat a jak celý proces darování vajíček vůbec probíhá?

Existuje celá řada příčin, proč se některé ženy musí spolehnout výhradně na darované vajíčko. Může to být předčasný nástup menopauzy, předchozí operační odstranění celých vaječníků, ale i nižší kvalita vlastních vajíček. Ta je často ovlivněna například věkem. Čím je žena starší, tím nižší je nejen počet a kvalita jejích vajíček, ale i celková šance na jejich úspěšné oplození. Po 40. roce věku ženy je úspěšnost zisku zdravého vajíčka v rámci jednoho cyklu dokonce pouhých 5 %. Z těchto příčin mnohdy také nezbývá vůbec žádná jiná možnost než využití vajíček od zdravých mladých dárkyň.

V České republice mohou darovat vajíčka ženy ve věku v rozmezí od 18 do 35 let. Musí ale podstoupit rozsáhlá zdravotní vyšetření. „Ne každá potenciální dárkyně úspěšně projde přísnějšími vstupními testy. Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás na klinice v Repromedě, musí mít věk do 33 let, také dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a zcela normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění vyskytujících se v její rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být za žádných okolností drogově závislá. Navíc vždy požadujeme, aby si v průběhu posledních 6 měsíců nenechala udělat jakékoliv tetování nebo dokonce piercing,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka brněnské genetické a reprodukční kliniky Repromeda.

Po úspěšném absolvování zdravotních, genetických, gynekologických a taktéž i krevních vyšetření je dárkyně začleněna do programu darování vajíček, přičemž získá harmonogram a rozpis hormonálních příprav. Celý proces trvá asi tak 3 týdny a je naplánovaný dle jejího menstruačního cyklu. Během několika prvních dnů je zahájena hormonální stimulace, která vede k dozrání dostatečného počtu kvalitních vajíček. Dárkyně je pod pečlivou kontrolou zkušených lékařů a absolvuje ultrazvuková vyšetření, případně odběr krve. Samotná stimulace není vůbec bolestivá, neboť hormony se aplikují do kožní řasy v oblasti pupíku perem velice tenkou jehlou. Odběr vajíček trvá zhruba 10.–15. den stimulace v kratší 15 minutové celkové anestezii. Odebraná vajíčka jsou po té oplodněna spermiemi předem určeného partnera příjemkyně. Vzniklá embrya jsou kultivována a v pozdějších krocích transferována do dělohy příjemkyně. Dárkyni jsou kompenzovány náklady spojené s tímto darováním například – ušlý zisk, doprava, stravné atd., a to v rozmezí od 15 do 25 tisíc korun.

Neohrožuje dárkyně pak svou vlastní plodnost?

Každý měsíc se ve vaječnících dané ženy připravuje okolo 25 folikulů neboli váčků, v nichž pak rostou vajíčka. Při tradiční ovulaci dochází k uvolnění vajíčka, které je připravené k okamžitému oplodnění. Většinou je uvolněno výhradně jediné z vajíček, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich postupné degeneraci. Po podání hormonálních preparátů dochází k uzrání velkého množství takových vajíček. Hormonální stimulace pak nevede k předčasnému vyčerpání zásoby reprodukčních vajíček ve vaječnících, ale jen k dozrání vyššího počtu vajíček připravených v daném cyklu.

„Velice často jsou nám před zákrokem kladeny jisté otázky, zda může dárkyně ohrozit svou vlastní plodnost. Není se však vůbec čeho obávat. Už tím, že dárkyně úspěšně projde naším výběrem a všemi testy, můžeme jí zaručit, že právě ona má dostatečnou tzv. ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček pro jakkoliv bezproblémový zákrok. Díky tomu navíc získá komplexní přehled o svém aktuálním zdravotním stavu,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Je darování opravdu zcela anonymní?

V České republice je darování vajíček zcela anonymní a zároveň dobrovolné. Příjemci však získávají určité základní informace o dárkyni, mezi něž patří například barva vlasů a očí, výška, váha, krevní skupina, povahové rysy, záliby či nejvyšší dosažené vzdělání.

Výhodou takové anonymity je mnohem vyšší procento dobrovolných dárkyň, jichž ani tak není mnoho. „V Evropě se zvažuje tzv. model open identity, což je zrušení této anonymity. Zastánci argumentují tím, že každý jedinec má právo znát své skutečné biologické rodiče a zjistit si svou genetickou identitu v pozdějším věku. Na druhou stranu si však rodiče často nepřejí, aby se právě jejich darované dítě dovědělo, že není biologicky jejich, a ani dárkyně by si nepřály být později jakkoliv odtajněny. Záleží ale vždy na legislativní úpravě každého státu zvlášť. Najdeme například i státy, kde je darování vajíček naprosto vyloučené,“ doplňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka genetické a reprodukční kliniky Repromeda.

Více informací naleznete zde.