Jak vybírat úrazové pojištění?
4 mins read

Jak vybírat úrazové pojištění?

Život přináší nejrůznější situace, kromě těch radostných bohužel i ty tragické. Patří mezi ně mimo jiné i úrazy, které člověku nejednou znemožní pokračování života tak, jak na něj byl člověk do té doby zvyklý. Alespoň trochu zmírnit následky úrazu může správně vybrané úrazové pojištění. Jak ale úrazové pojištění vybrat tak, aby bylo skutečně výhodné a ve chvíli, kdy bude skutečně potřeba, mohlo pomoci?

Proč uzavřít úrazové pojištění?

Úraz, ať již se stane z jakéhokoliv důvodu, má potenciál člověku proměnit život od základů. Nejde jen o bolest a další okamžité problémy, které s úrazem souvisí. Ještě větší problém jsou trvalé následky, neboť právě ty mohou člověka připravit o práci a tím i zdroj příjmů. Touto situací může trpět nejen dotyčný, ale celá jeho rodina.

Úrazové pojištění je tak produktem, který by měl mít ve svém osobním portfoliu každý, kdo cítí zodpovědnost za život svůj i život svých blízkých. K tomu, aby ale úrazové pojištění skutečně naplňovalo svůj úkol a účel, je třeba vybrat si takové, které bude skutečně odpovídat potřebám klienta.

Čemu věnovat při uzavírání pojištění pozornost?

Klienti pojišťoven se často nechají při výběru úrazového pojištění zlákat poměrně vysokým jednorázovým plněním, které klient obdrží v případě úrazu. Tato část pojistných smluv, tzv. bolestné, je ale ve skutečnosti pouze druhotným parametrem.

I když může být náplast na bolest po úrazu v podobě několika málo tisícikorun příjemná, hlavní pointa úrazového pojištění spočívá v něčem jiném. Úrazové pojištění by mělo především zajistit náhradu příjmů v případě trvalých následků.

Rozsah trvalých následků, při kterém pojišťovna klientovi začne vyplácet pojistnou rentu, je dalším důležitým parametrem, kterému je třeba věnovat pozornost. V případě zranění se rozsah trvalých následků udává na percentuálně stupnici. Zatímco některé pojistné smlouvy mohou začínat na hodnotě 1 procento, jiné třeba až na dvaceti procentech. To je samozřejmě zásadní rozdíl a klient si musí dobře promyslet, co bude od své smlouvy o úrazovém pojištění požadovat.

Stejně tak je nutné si dobře ohlídat plnění v podobě pobytu v nemocnici. Od jakého dne bude náklady pojišťovna proplácet? A jaké další plnění smlouva nabízí? Bude pojišťovna proplácet i kosmetické operace spojené s úrazem?

Jak si vybrat výhodně?

Z výše uvedeného plyne, že výběr nejvhodnějšího úrazového pojištění je komplexní záležitost. To však neznamená, že cena přitom nehraje žádnou roli. V tomto ohledu mohou člověku hodně pomoci severy nabízející srovnání úrazového pojištění. Důležitý je vždy poměr cena/výkon, zajímejte se proto jak o to, kolik za pojištění zaplatíte, tak o to, co vám přinese a jak dobře vám „kryje záda“.