Léčba stresové inkontinence je rychlá a bezbolestná
5 mins read

Léčba stresové inkontinence je rychlá a bezbolestná

Pojmem inkontinence rozumíme neschopnost udržet moč či stolici. Onemocnění ztěžuje život dospělým, dětem, mladistvým i starým lidem. Léčba může být obtížná a rozhodně je na místě obrátit se na lékaře.

Příčiny inkontinence bývají různé. U dětí například může být důsledkem nedostatečného pocitu bezpečí. Zde hovoříme o nočním pomočování. U žen inkontinenci často způsobuje výhřez neboli dislokace dělohy či nedávno prodělaný porod, v jehož důsledku došlo k oslabení svalstva pánevního dna. U mužů je inkontinence často vázaná na problémy s prostatou. Stejně tak může inkontinenci způsobit mrtvice, která poškodí nervy močového měchýře.

Typy inkontinence

Medicína rozeznává čtyři typy inkontinence – stresovou, nutkavou, totální a objemovou. Ta se většinou týká mužů sužovaných retencí moči, kdy se nemohou úplně vymočit. Pokud je naléhavé nucení k močení provázeno neschopností kontrolovat kontrakce močového měchýře, řeč je o inkontinenci nutkavé. Dochází-li k mimovolnému úniku malého množství moči při kašli či zvednutí těžkého předmětu, jde s největší pravděpodobností o inkontinenci stresovou. Úplná ztráta kontroly při vyprazdňování je inkontinencí totální.

Zaměřeno na stresovou inkontinenci

Vůbec nejrozšířenějším typem inkontinence je ta stresová, k níž dochází při běžných činnostech a fyzických aktivitách spojených s náhlým nitrobřišním tlakem, jako jsou kýchnutí, zakašlání, poskok, prudký pohyb, smích či zvednutí těžšího předmětu. Stresovou inkontinenci způsobuje hned několik faktorů, mezi něž spolu s vrozenými dispozicemi a vaginálním porodem patří pokles pánevního dna, chronický kašel, nedostatek estrogenů v menopauze, ale také obezita a kouření. Tyto faktory způsobují buď ochabnutí svalů pánevního dna či omezují funkci svěrače močové trubice. Výsledkem je její uvolnění ze své normální polohy a následná neschopnost vyvinout dostatečný uzávěrový tlak. Na tento problém ale současná medicína naštěstí už má řešení.

Způsoby léčby

Především léčba stresové inkontinence, která se týká spousty žen v produktivním věku, během několika uplynulých let zaznamenala velké pokroky. Například klinika Skin Care Liberec k jejímu odstranění používá Fraxis Gynolaser. Laserový paprsek namířený na oblast močového měchýře a močové trubice prohřeje tkáň a odstraní její svrchní část. Vzniklé teplo stimuluje tvorbu kolagenu, který tkáň zpevní, čímž zabrání nežádoucímu úniku moči. Ošetření je ambulantní bez nutnosti anestezie a dlouhé rekonvalescence. Tedy maximálně rychlé a bezbolestné.

Vyzkoušejte Kegelovy cviky

Mírnějších forem stresové inkontinence vás ale zbaví i speciální cvičení Kegelových cviků zaměřených na posilování svalů pánevního dna. Cvičení je založené na jejich opakovaném zapínání a uvolňování. Ještě před tím se ale budete muset naučit tyto svaly detekovat. Uvědomte si, jaké svaly aktivujete, když se snažíte zadržet moč. Jsou to právě svaly pánevního dna.

Cvičte se zavedenými Venušinými kuličkami

Samotné cvičení je pak jednoduché. Svalstvo každý večer před spaním na pár vteřin aktivujte (zadržte moč) a poté uvolněte. A dobu jeho aktivování postupně prodlužujte. Velmi dobrou pomůckou při cvičení Kegelových cviků se ukazují Venušiny kuličky. Po jejich zavedení se zkrátka budete muset snažit o to, aby vám nevypadly. Právě tím, že zapnete svaly pánevního dna.

Řešení vážných případů

Velmi vážné případy inkontinence se neobejdou bez implantace umělého nafukovacího svěrače. Ten se vyfoukne tehdy, když je třeba močový měchýř vyprázdnit. Jsou-li zmíněná opatření nedostatečná a je-li stav pacienta vážný, lze provést operaci přemosťující močový měchýř.
Zdroj informací: www.skincareliberec.cz