1 min read

Podmínky soutěže

PODMÍNKY SOUTĚŽE : Našich soutěží se může účastnit kdokoliv bez omezení věku. Jediná podmínka pro naše soutěže je, že pokud se účastníte, dáváte tímto souhlas se zasíláním informačních emailů o novinkách či akcích společností které ceny do soutěže věnovali.