Naučte vaše děti dopravní pravidla. Hravě a zábavně!
5 mins read

Naučte vaše děti dopravní pravidla. Hravě a zábavně!

Podle dopravních expertů jde znalost silničních pravidel u dětí strmě dolů. To jde ruku v ruce se zvýšením bezpečnostních rizik pro ty nejmenší ve světě, kdy se doprava stala neodmyslitelnou součástí našich životů. Základy dopravní výchovy by si měly děti osvojit už v předškolním věku. Nacvičte si s nimi bezpečné chování na silnicích a chodnících hravou formou!

S nejrůznějšími dopravními situacemi se děti setkávají od útlého věku. Proto je důležité, aby byly systematicky vedeny k dodržování silničních pravidel a maximální obezřetnosti při vstupu na dopravní komunikace už odmalička. Zodpovědným přístupem k dopravní výchově rodiče chrání zdraví svých potomků a přispívají k jejich většímu bezpečí v tom nejzranitelnějším věku. Dbejte také na to, abyste byli svým ratolestem nejlepším možným vzorem. Malé děti se rychle učí špatným vzorcům chování pouhým pozorováním. Velmi rychle u dospělých postřehnou nesprávné přecházení přes silnici a tento zlozvyk si osvojí tak, že pro vás bude později těžké ho v jejich paměti přepsat na správný návyk. Stačí mít párkrát naspěch a s dítětem za ruku přejít na červenou.  Čím dříve naučíte dítě orientovat se v dopravním prostředí, tím lehčí pro něj bude umět v budoucnu vyhodnotit vzniklé situace.

 

Zkreslené vnímání a neschopnost vyhodnotit situaci

Důležitou roli při dodržování pravidel silničního provozu hraje věk dětí. Začít byste měli už v předškolním věku. Vnímání u dětí do 6 let se neustále vyvíjí. V tomto věku neumí, na rozdíl od dospělých, odhadnout správně vzdálenost a nemají zcela vyvinutou ani prostorovou orientaci. Zaměňování levé a pravé strany je zcela běžné. Stejně hůře vnímají a zaostřují předměty v dálce. Simulovat můžete různé situace, kdy bude dítě chodec, pasažér v dopravním prostředku, jezdec na odrážedle, koloběžce nebo na kole.

 

Raný školní věk

Je dobré s dětmi probírat, co cestou do školy musely řešit, a při společných vycházkách si opakovat řešení různých situací. Pro společné „výukové“ vycházky je vhodné záměrně vyhledávat těžší situace – méně přehledné křižovatky, přechody s omezeným výhledem apod. S vyšším věkem přibývají kroužky a záliby, děti chodí na nová místa, a tak musí čelit i novým situacím z hlediska dopravy a bezpečnosti. Proto v dopravní výchově nepolevujte ani ve školním věku. Každodenní obvyklé trasy s dítětem projděte a společně se zaměřte na potenciálně rizikové situace. Během vštěpování zásad dopravní výchovy je dobré naučit je základní pravidla hravou formou. Takové zážitky se jim do paměti uloží lépe než příkazy či doporučení.

„Stolní hra pro děti Bezpečně na kole – řidičský průkaz je skvělou zábavou s dopravní tematikou, založenou na napínavé soutěživosti. Je to výborná příležitost pro děti od 7 let k úvodnímu seznámení s pravidly silničního provozu. Zkušenosti nám také ukazují, že opakování je matka moudrosti a neškodí ani dospělým. I rodiče si zopakují, co by měli o dopravě vědět, a dokonce často zjistí, že ne vždy se chovají správně,“ říká Marcel Pech, marketingový ředitel Pexi s.r.o., jednoho z největších českých i slovenských distributorů her pro děti. Během hry sbíráte odměny, ale i pokuty a tím děti rychle poznávají správná  pravidla. Každý hráč se při pohybu po hrací ploše seznamuje s významem dopravních značek a pravidly jízdy a přitom se učí na vlastních chybách.